Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in C:\home\securitybg\public_html\system\library\encryption.php on line 8 Охрана на огради
Notice: Undefined variable: content_top_full in C:\home\securitybg\public_html\catalog\view\theme\marketshop\template\common\header.tpl on line 1424

Охрана на огради

ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА
SABRE - СИСТЕМА ЗА ОХРАНА НА ОГРАДИ, КАКТО И ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ПОД ЗЕМЯ
Sabre II - Висококачествена система за периметрова .Системата е в състояние да открива опити за нарушаване на
периметъра, чрез чувствителен на смущения оптичен кабел. Кабелът e чувствителен на вибрации, огъване и срязване.
Контролерът „Sabre II” е конструиран, така че да се използва в две приложения:
- SabreFonic: Система за охрана на оградни съоръжения, посредством монтиран върху тях специализиран оптичен
сензорен кабел.
- SabreLine: Система за охрана на периметъра чрез монтиран под земята специализиран оптичен сензорен кабел.
Смущенията по дължината на оптичния кабел се улавят от микроконтролер с цифрово обработване на сигналите.
Когато смущениета надхвърлят предварително заложените настройки, се генерира аларма. Автоматичната система за
компенсация осигурява безупречна работа, максимална детекция и минимален брой фалшиви аларми на системата при
различни климатични условия на околната среда.
PERIDECT - СИСТЕМА ЗА ОХРАНА НА ОГРАДИ, КАКТО И ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ПОД ЗЕМЯ
PERIDECT - Система за периметрова охрана проектирана да защитава заградени площи против неразрешено влизане.
Системата е предназначена по-специално за монтаж на редовни видове ограждения, например телена ограда, заварени
панели, мрежи и надстройки над външни стени. PERIDECT открива вибрации на оградата, причинени механично по
време на опити да се навлезе в охраняемият обект, като (катерене, рязане, повдигане). Сензорите са подредени по
дължина на оградата (обикновено един детектор (PDS) на всеки панел). Всеки детектор съдържа пиезоелектричен
елемент в комбинация с микропроцесорна обработка на сигнала. Използването на диференциална логика значително
намалява фалшивите аларми, причинени от атмосферни влияния (дъжд,вятър). Системата осигурява точност на
откриване, която дава възможност всеки един отделен сензор PDS, да се наблюдава, като отделна зона и същевременно
параметрите да се настройват самостоятелно. Един контролер (PVJ) обикновено се използва за приблизително 600м.
при панели с дължина от 2.5 m. Системата PERIDECT е напълно автономна с натройваеми функции и алармени изходи,
които дават възможност за свързване към стандартни системи за сигурност. Позволява употребата на софтуер за
интеграция и графичен мониторинг със статуса на индивидуалните компоненти.
- Монтаж на ограда - Peridect / Монтаж по земя - Peridect Underground
- Подходяща за монтаж от много малки до много големи инсталации
- Прецизна детекция за мястото на нарушението
- Много нисък процент на фалшиви сработвания причинени от лоши атмосферни условия
- Способност за работа в екстремни климатични условия -55˚ до +85 ˚C
(Вятър, Дъжд, Сняг, Мъгла, Слънце, Ниски и Високи температури)
- Способност за контрол над други устройства
- Независима настройка на всеки един детектор
- Дълъг експлоатационен живот (няма движещи се елементи)
Изглед: СписъченТабличен
Покажи:
Ред:
SIOUX LIGHT – Комплект с 140 метра покритие
SIOUX LIGHT – Комплект с 140 метра покритие. Включва контролер (4 зони), детектори на 10 метр..
6 400.00 лв.
SIOUX LIGHT – Комплект с 210 метра покритие
SIOUX LIGHT – Комплект с 210 метра покритие. Включва контролер (4 зони), детектори на 10 метр..
8 360.00 лв.
SIOUX LIGHT – Комплект с 280 метра покритие
SIOUX LIGHT – Комплект с 280 метра покритие. Включва контролер (4 зони), детектори на 10 метр..
10 239.00 лв.
SIOUX LIGHT – Комплект с 70 метра покритие
SIOUX LIGHT – Комплект с 70 метра покритие. Включва контролер (4 зони), детектори на 10 метра раз..
4 600.00 лв.