Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in C:\home\securitybg\public_html\system\library\encryption.php on line 8 Услуги
Notice: Undefined variable: content_top_full in C:\home\securitybg\public_html\catalog\view\theme\marketshop\template\common\header.tpl on line 1424

Услуги

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 • Видео мониторинг/цифров запис в реално време на локални и отдалечени цели;
 • Интернет мониторинг;
 • Web камери;
 • Усъвършенстване на съществуващи системи
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

 • Детекция и на най-незначителни движения във/около охранявания обект/зона;
 • Възпиране и засичане на нарушители преди те да получат неоторизиран достъп до охраняваната зона/обект;
 • Своевременна и ефикасна сигнализация;
 • Възможност за интеграция с контрол на достъп, видеонаблюдение и др
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

 • Контролиран достъп до съоръжения и/или защитени зони;
 • Безконтактни електронни четци, карти или ключодържатели;
 • Запис на входно и изходно време;
 • Осигуряване на допълнителна защита с добавяне на видеонаблюдение.
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

 • Надеждна детекция на пушек и други рискове преждевременно;
 • Бърза и ефикасна сигнализация;
 • Интеграция на технологии за максимум ефективност.
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕО ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

 • Подходящи за къщи, офиси; апартаменти, кооперации;
 • Аудио-видео комуникация;
 • Директно избиране;
 • Защита от послушване;
 • Метален корпус;
 • Електронен звънец;
 • Широк диапазон на температурна устойчивост;
 • Възможност за дистанционно отключване на вратата;
 • HANDS FREE
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

 • Аналогови / цифрови микровълнови бариери;
 • Би-оптични IR бариери;
 • Цифрови микровълнови детектори, базирани на доплерова технология и анализ на сигнала на проникване "Fuzzy Logic";
 • Видеодетекция и проследяване на обекти;
 • Външна периметрова охрана с вибрационни детектори;
 • Микрофонна система за нарушения на периметъра;
 • Широк диапазон на температурна устойчивост;
 • Филтриране на фалшиви аларми от околната среда.
 •